Studijní texty

Studijní texty budou vytvořeny v průběhu realizace vzdělávacích aktivit, ke každému semináři nového vzdělávacího programu, který se bude skládat z 10 seminářů.

Lektory seminářů a tvůrci studijních textů budou přímo lidé z podnikatelského prostředí, skuteční úspěšní podnikatelé, manažeři firem.