Projekt

Okresní hospodářská komora Přerov realizovala mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem New start ups, společně se zahraničními partnery, společností MEDORO z Itálie a Coopérative d’Initiative Jeunes z Francie. Projekt byl realizován od 31.12.2019 do 29.6.2022. 

Cílem projektu bylo podporovat uplatnění praktických podnikatelských zkušeností ve vzdělávání mezi studenty středních odborných škol a touto cestou pomoci ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů středních odborných škol v jejich vlastních podnicích ve státech EU. Projekt využíval výsledky úspěšně dokončeného mezinárodního projektu Otec a syn v EU a dále rozvíjel výsledky tohoto projektu. Projekt se svými aktivitami snažil podpořit odvahu studentů středních odborných škol k samostatné výdělečné činnosti a podporoval vytváření nových podniků a nových pracovních míst v nich.

Na základě zjištění potřeb mezi studenty středních škol byl vytvořen společný Vzdělávací program, který obsahoval 10 seminářů/ workshopů. Semináře vyučovali lidé přímo z praxe, z podnikatelského prostředí, podnikatelé, manažeři firem. Okresní hospodářská komora Přerov spolupracovala se Střední školou gastronomie a služeb v Přerově a Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky.

 

Hlavní aktivity projektu

Tvorba edukačního portálu

Edukační portál je online platformou projektu, v rámci něhož bylo prováděno dotazníkové šetření a nyní jsou zde k dispozici vědomostní testy pro ověření aktuálních znalostí v dané oblasti. Jedná se testy z oblasti soft skills – měkkých dovedností, ekonomické oblasti a test zaměřený na jazykové znalosti – angličtiny.

Vývoj, tvorba a hodnocení inovativního mezigeneračního vzdělávacího programu

Obsah programu byl připraven na základě rozhovorů s úspěšnými a zkušenými podnikateli o jejich kompetencích, které je dovedly k jejich úspěchu v podnikání a na základě rozhovorů se studenty odborných škol o jejich znalosti potřeb pro úspěšné podnikání. Vyvinutý mezigenerační vzdělávací program byl nabídnut dalším odborným školám, které mají zájem rozšířit svůj školní vzdělávací program.

Pilotní ověření vzdělávacího programu

Inovativní mezigenerační vzdělávací program se skládal z 10 témat, jednotlivé semináře byly realizovány v jedné třídě s cca 30 účastníky (15 studentů SŠGS, obor podnikání a 15 studentů OA). Lektory ve vzdělávacím programu byly skuteční úspěšní podnikatelé, manažeři firem. Ke všem vzdělávacím seminářům jsou vytvořeny studijní texty, které jsou k dispozici na edukačním portálu.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHOVAL 10 TÉMAT:
1. Komunikační dovednosti s obchodními partnery, zákazníky
2. Kreativita v podnikatelské praxi
3. Podnikatelský plán se zaměřením na finanční část
4. Manažerský profil (sebeřízení a organizace času)
5. Trh a potenciální zákazníci
6. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem,
techniky zvládání stresu a zlepšování paměti
7. Lidské zdroje: výběr a řízení, jak najít dobré zaměstnance a
jak umět dobré zaměstnance rozpoznat?
8.  Jak být dobrý podnikatel (zásady řízení lidí z pozice manažera/podnikatele, jak připravit
dlouhodobý a krátkodobý plán)
9. Techniky a způsoby rozhodování v podnikání
10. Umění přizpůsobit se změnám v podnikání

 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Do projektu se zapojilo přes 80 studentů středních odborných škol ze třech partnerských zemí. Zúčastnili se celkem 30ti praktických vzdělávacích workshopů. V rámci projektu bylo zrealizováno několik konferencí pro studenty a podnikatele,  nebo představitele měst a obcí v každé partnerské zemi, kterých se zúčastnilo více než 300 osob.