Vzdělávací portál

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

je online platformou projektu, v rámci něhož bylo prováděno dotazníkové šetření, na základě zjištěných potřeb studentů sestaven nový inovativní vzdělávací program.

V rámci mezinárodního projektu NEW START UPS jsme pro Vás připravili tři typy vědomostních testů pro ověření Vašich aktuálních znalostí v dané oblasti. Jedná se testy z oblasti soft skills – měkkých dovedností, ekonomické oblasti a test zaměřený na jazykové znalosti – angličtiny.

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEST ZNALOSTÍ MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ

TEST ZNALOSTÍ EKONOMIE

 

VYTVOŘENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Obsah vzdělávacího programu byl připraven na základě rozhovorů s úspěšnými a zkušenými podnikateli o jejich kompetencích, které je dovedly k jejich úspěchu v podnikání a na základě rozhovorů se studenty odborných škol o jejich znalosti potřeb pro úspěšné podnikání. Vyvinutý mezigenerační vzdělávací program bude dále nabídnut dalším odborným školám, které by měly zájem rozšířit svůj školní vzdělávací program.

Inovativní mezigenerační vzdělávací program se skládá z 10 témat, jednotlivé semináře budou testovány v jedné třídě s cca 30 účastníky (15 studentů SŠGS, obor podnikání a 15 studentů OA). Lektory ve vzdělávacím programu byli skuteční úspěšní podnikatelé, manažeři firem. Ke všem vzdělávacím seminářům jsou vytvořeny studijní texty, které jsou k dispozici na v sekci studijní texty.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHOVAL 10 TÉMAT:
1. Komunikační dovednosti s obchodními partnery, zákazníky
2. Kreativita v podnikatelské praxi
3. Podnikatelský plán se zaměřením na finanční část
4. Sebeřízení a organizace času
5. Trh a potenciální zákazníci
6. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem,
techniky zvládání stresu a zlepšování paměti
7. Lidské zdroje: výběr a řízení, jak najít dobré zaměstnance a
jak umět dobré zaměstnance rozpoznat?
8. Zásady řízení lidí z pozice manažera/podnikatele, jak připravit
dlouhodobý a krátkodobý plán
9. Techniky a způsoby rozhodování v podnikání
10. Umění přizpůsobit se změnám v podnikání