Vzdělávací portál

Vzdělávací portál bude online platformou projektu, v rámci něhož bude prováděno dotazníkové šetření a následně zde budou k dispozici veškeré výstupy projektu k dalšímu šíření.

V současné chvíli partneři projektu pracují na vytvoření dotazníku pro studenty, a na základě zjištěných potřeb studentů bude sestaven nový inovativní vzdělávací program.

Obsah programu bude připraven na základě rozhovorů s úspěšnými a zkušenými podnikateli o jejich kompetencích, které je dovedly k jejich úspěchu v podnikání a na základě rozhovorů se studenty odborných škol o jejich znalosti potřeb pro úspěšné podnikání. Vyvinutý mezigenerační vzdělávací program bude po ukončení projektu nabídnut dalším odborným školám, které by měly zájem rozšířit svůj školní vzdělávací program.

Inovativní mezigenerační vzdělávací program se bude skládat z 10 témat, jednotlivé semináře budou testovány v jedné třídě s cca 30 účastníky (15 studentů SŠGS, obor podnikání a 15 studentů OA). Lektory ve vzdělávacím programu budou skuteční úspěšní podnikatelé, manažeři firem. Ke všem vzdělávacím seminářům budou vytvořeny studijní texty, které budou k dispozici na edukačním portálu.