TEST ZNALOSTÍ Z EKONOMIE

Vážení,
v rámci mezinárodního projektu NEW START UPS jsme pro Vás připravili tři typy vědomostních testů pro ověření Vašich aktuálních znalostí v dané oblasti. Jedná se testy z oblasti soft skills – měkkých dovedností, ekonomické oblasti a test zaměřený na jazykové znalosti – angličtiny.

VYHODNOCENÍ TESTU Z EKONOMIE

21 a více správných odpovědíGratulujeme! Vaše znalosti jsou na vynikající úrovni
15-20 správných odpovědíVaše znalosti jsou na průměrné úrovni. Pro zvýšení úrovně Vašich znalostí můžete využít také studijní texty vytvořené v rámci projektu „New start ups“ – záložka Studijní texty. Na této záložce máte k dispozici studijní texty z 10 seminářů vzdělávacího programu, který byl zaměřen na rozšíření praktických podnikatelských znalosti.
14 a méně správných odpovědíVaše znalosti jsou na velmi nízké úrovni. Doporučujeme se zaměřit na rozšíření Vašich znalostí. Ke zvýšení úrovně Vašich znalostí můžete využít také studijní texty vytvořené v rámci projektu „New start ups“ – záložka Studijní texty. Na této záložce máte k dispozici studijní texty z 10 seminářů vzdělávacího programu, který byl zaměřen na rozšíření praktických podnikatelských znalosti.