Aktuality

Realizace seminářů v rámci projektu

  • 04. 04. 2022

V období listopadu 2021 až března 2022 byl zrealizován v rámci projektu New start ups nový vzdělávací program, který obsahoval 10 seminářů. Vzdělávacího programu se účastnili studenti Obchodní akademie a Jazykové škola s právem SJZ a Střední školy gastronomie a služeb v Přerově.

Závěrečná konference projektu

  • 04. 04. 2022

Dne 7. dubna 2022 se v Přerově uskutečnila Závěrečná konference mezinárodního projektu NEW START UPS, které se zúčastnil také Italský partner projektu, v zastoupení předsedy organizace MEDORO pana Carmelo Messina a projektového manažera pana Giacomo Giusto. Na závěrečnou konferenci dorazili v hojném počtu také studenti zapojených středních škol, Obchodní akademie Přerov a Střední školy gastronomie a služeb v Přerově. V rámci konference byly studentům představeny všechny vytvořené výstupy projektu a Giacomo Giusto je seznámil s průběhem realizace projektových aktivit a seminářů v Itálii.

Dotazníkové šetření

  • 14. 06. 2021

Partneři projektu vytvořili dotazník pro studenty všech zapojených středních odborných škol.

Nové logo projektu

  • 27. 08. 2020

Partneři projektu vytvořili nové logo projektu.

Nový harmonogram projektu

  • 26. 08. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID  partneři projektu vytvořili nový harmonogram projektu.