Realizace seminářů v rámci projektu

  SEZNAM REALIZOVANÝCH SEMINÁŘŮ

 1. Komunikační dovednosti s obchodními partnery, zákazníky
 2. Zásady řízení lidí z pozice manažera/podnikatele, jak připravit dlouhodobý a krátkodobý plán
 3. Kreativita v podnikatelské praxi
 4. Podnikatelský plán se zaměřením na finanční část
 5. Sebeřízení a organizace času
 6. Trh a potenciální zákazníci
 7. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, techniky zvládání stresu a zlepšování paměti
 8. Lidské zdroje: výběr a řízení, jak najít dobré zaměstnance a jak umět dobré zaměstnance rozpoznat?
 9. Techniky a způsoby rozhodování v podnikání
 10. Umění přizpůsobit se změnám v podnikání