Závěrečná konference projektu

Dne 7. dubna 2022 se v Přerově uskutečnila Závěrečná konference mezinárodního projektu NEW START UPS, které se zúčastnil také italský partner projektu, v zastoupení předsedy organizace MEDORO pana Carmelo Messina a projektového manažera pana Giacomo Giusto.
Na závěrečnou konferenci dorazili v hojném počtu také studenti zapojených středních škol, Obchodní akademie Přerov a Střední školy gastronomie a služeb v Přerově.
V rámci konference byly studentům představeny všechny vytvořené výstupy projektu a Giacomo Giusto je seznámil s průběhem realizace projektových aktivit a seminářů v Itálii.