Dotazníkové šetření

Partneři projektu pracují na vytvoření dotazníku pro studenty zapojených středních odborných škol.